Mistä johtuu laskennallisen ja todellisen energiankulutuksen ero?

Energiatodistus antaa vertailukelpoista tietoa rakennuksesta ja sen energiankulutuksesta. Ostotilanteessa ostaja voi vertailla eri rakennuksia niiden energiankulutuksen suhteen. Toisaalta energiatodistus kertoo myös todellisuuden energiatehokkuudesta rakennuksen nykyiselle käyttäjälle, sillä siinä ei huomioida asukkaan kulutustottumuksia.

Rakennuksen energiatarve määräytyy tilojen, ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmityksen ja jäähdytyksen, sekä laitteiden ja valaistuksen mukaan. Vaikka toteutunut energiankulutus ilmaistaan todistuksessa, energiatehokkuusluokka ja E-luku perustuvat laskennalliseen kulutukseen. Ero sen ja todellisen kulutuksen välillä voi olla joskus isokin. 

Energiatodistuksessa esitetään laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku. Jotta tieto on vertailukelpoista, huomioon otetaan vain itse rakennukseen liittyvät ominaisuudet, ei käyttäjiin liittyviä seikkoja. Näitä käyttäjiin liittyviä seikkoja ovat muun muassa asukkaiden määrä, kotona vietetty aika sekä käyttäjien tottumukset, kuten huonelämpötilan säätö, vedenkulutus tai sähkölaitteiden määrä.

Energiamuotokertoimet määrittävät E-lukua

Rakennuksen E-luku muodostuu vakioituun käyttöön perustuvasta laskennallisesta ostoenergian kulutuksesta, joka painotetaan energiamuotojen kertoimilla. Kertoimissa huomioidaan energiamuodon ympäristörasitusta, ja siksi kertoimet ovat alhaisemmat uusiutuville polttoaineille tai kaukolämmölle. 

Voimassa olevat energiamuotokertoimet on määritelty vuonna 2018:

  • sähkö 1,20
  • kaukolämpö 0,50 
  • kaukojäähdytys 0,28
  • fossiiliset polttoaineet 1,00 
  • rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50

Kun laskennallista ostoenergian kulutusta määritellään, siinä otetaan huomioon ympäristöstä otettu ja rakennuksessa hyödynnetty energia, kuten aurinkopaneeleilla tuotettu energia. Se vähentää tarvetta ostetulle energialle ja vaikuttaa pienentävästi energiatodistuksen E-lukuun. 

Energiatodistuksella voidaan vahvistaa ympäristötietoisuutta

Arjessa käytettävän energian käytön kannalta säästeliäs elämäntyyli saattaa antaa asukkaalle mielikuvan, että rakennus olisi energiatehokas. Alhainen huonelämpötila tai sähkölaitteiden käytön minimointi toki ovat hyviä energiansäästökeinoja, mutta eivät kerro vielä todellisuutta itse rakennuksen energiatehokkuudesta. 

E-luku ja energiatehokkuusluokka eivät ota kantaa ihmisen arjen käyttäytymiseen, vaan se perustuu vakioituun käyttöön. Käytössä olevat kertoimet ja laskennan pohjana olevat lähtöarvot antavat realistisen ja vertailukelpoisen kuvan rakennuksen energiantarpeesta. Rakennuksen käyttäjälle se konkretisoi energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä.

Energiatodistus ei ole vain rakennuksen arvon nostamista tai korottamista varten, vaikka se saattaa siihenkin vaikuttaa. Sen suurempi merkitys on mahdollistaa energiankulutuksen kannalta kestävämpien ja ympäristötietoisten ratkaisujen tekeminen. Asiakirja sisältää toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia toimiin, joiden avulla E-lukua voi parantaa ja energiankulutusta vähentää.  

Isossa kuvassa rakennusten ja varsinkin niiden lämmitykseen käytetyllä energiankulutuksella on merkitystä. Iso osa Suomessa käytetystä energiasta kuluu rakennusten lämmittämiseen. Siksi energiatodistuksessa esiin tuodut parannusehdotukset ovat tärkeitä. Niillä voidaan vaikuttaa ihmisten ymmärrykseen ja kulutuskäyttäytymiseen. 

Korjaustoimenpiteet tulee suhteuttaa rakennuksen arvoon

Varsinkin vanhemmissa rakennuksissa on pidettävä mielessä kohde, johon muutoksia tehdään. Rintamamiestalo saattaa vaatia suuriakin remontteja, jotta energiatehokkuusluokkaa voidaan parantaa. Tällaiset muutokset voivat olla esimerkiksi lisäeristykset, lämmitysmuodon vaihto, ilmanvaihdon ja lämmön talteenoton korjaukset. Korjaussuositukset saattavat olla mittavia ja hintavia.

Suunnitelma korjauksista kannattaakin aina tehdä ammattilaisen kanssa, joka pystyy arvioimaan kokonaistaloudellisen ratkaisun suhteessa talon arvoon. Energiatehokkuusluokan parantaminen itsessään ei välttämättä nosta myyntihintaa, mutta toki talon kuntoon vaikuttavilla korjauksilla voi olla vaikutusta myös siihen. 

EasyE -ohjelma auttaa arvioimaan korjauskustannuksia

EasyE -ohjelmaan on tulossa ominaisuus, jossa ohjelma kertoo, millä toimenpiteillä  energialuokkaa voidaan parantaa ja millä kustannuksilla. Sen avulla voidaan laskea myös elinkaarikustannuksia. Tämä auttaa energiantodistusten laatijoiden työtä, sekä antaa arvokasta tietoa rakennuksen omistajalle.

Pian voit tilata energiatodistuksen netistä.

Tutustu myös näihin artikkeleihimme

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus muuttuu todella konkreettiseksi asiaksi monelle 2023 vuoden aikana.

Lue lisää
Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden. Se on laskennallinen tapa ilmaista rakennuksen suorituskyky eli se, miten paljon energiaa rakennus kuluttaa.

Lue lisää
Hanki energiatodistus ajoissa

Hanki energiatodistus ajoissa

Lain mukaan energiatodistus pitää esittää asuntoa myytäessä ja vuokrattaessa. Kyse ei ole pelkästään turhasta paperinpalasta, sillä se tarjoaa myös

Lue lisää