Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden. Se on laskennallinen tapa ilmaista rakennuksen suorituskyky eli se, miten paljon energiaa rakennus kuluttaa riippumatta rakennuksen käyttäjistä.

Energiatodistus kertoo rakennuksen ominaisuudet:

  • ulkoilmaa vasten olevien rakennusosien lämmöneristyskyvyn
  • tekniset järjestelmät eli energian tuotto- ja jakelutavan.

Energiatehokkuutta ilmaistaan E-luvulla, joka on laskennallisen energiankulutuksen suhde rakennuksen lämmitettyyn nettopinta-alaan.

E-luvun lisäksi energiatodistuksessa mainitaan rakennuksen energialuokka asteikolla A–G. Esimerkiksi lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uudisrakennus sijoittuu lähtökohtaisesti luokkaan B, kun taas olemassa oleva pientalo kuuluu useimmiten C- tai D-luokkaan.

Energiatodistus auttaa valitsemaan ympäristöystävällisen kodin

Jotta rakennuksen ostaja tai vuokraaja pystyy vertaamaan rakennuksia keskenään, pitää ne pystyä asettamaan samalle asteikolle jonkin asian suhteen. Energiatehokkuusluvun avulla vertailu onnistuu, vaikka rakennukset ovat erikokoisia, niissä on erilaiset lämmitysmuodot tai niiden eristys on erilainen. Energiatodistusten avulla pystyy valitsemaan itselleen energiankulutuksen suhteen ympäristöystävällisimmän kodin.

Onko energiatodistus pakollinen?

Pääsääntöisesti energiatodistus tulee olla kaikilla sellaisilla rakennuksilla, joita koskevat rakentamismääräysvaatimukset. Olemassa olevien rakennusten kohdalla voimassa oleva energiatodistus vaaditaan rakennuksen vuokra- tai myyntitilanteessa kun taas uusilla rakennuksilla energiatodistus tulee olla jo rakennuslupaa haettaessa. Lisäksi rakennusluvan loppuleimaa varten tulee esittää energiatodistuksen tasauslaskelma.

Energiatodistus ei ole pakollinen ihan kaikissa tapauksissa. Rakennukselle ei tarvitse energiatodistusta, jos se on:

  • kerrosalaltaan alle 50 m2
  • tarkoitettu loma-asumiseen mutta ei kuitenkaan majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • tilapäinen rakennus, jonka käyttöaika on enintään 2 vuotta
  • teollisuus- tai korjaamorakennus
  • muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa on vähäinen energian tarve
  • uskonnolliseen tai hartauden harjoittamiseen tarkoitettu rakennus
  • suojeltu
  • puolustushallinnon käytössä.

Voit katsoa tarkemmat määritykset Motivan sivuilta.

Energiatodistuksen voimassaoloaika

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen myöntämispäivämäärästä lähtien. Omakotiasujien kohdalla energiatodistuksen hankkiminen on ajankohtainen yleensä vain silloin, jos talo vuokrataan tai laitetaan myyntiin. Kerros- ja rivitalojen kohdalla pätee sama sääntö. Niissä energiatodistusten ajantasaisena pitäminen on kuitenkin isännöitsijän vastuulla, kuten rakennuksen kunnossapitovastuu muutenkin.

Energiatodistus tuli pakolliseksi vuonna 2013. Vuonna 2013 hankitut energiatodistukset tulee siis uusia vuonna 2023.

Mitä muuta hyötyä energiatodistuksesta on?

Energiatodistus ei ole vain energiatehokkuuden vertailua varten, vaan todistuksen laatija tekee ehdotuksia myös rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lämmitysmuodon muuttaminen, ikkunoiden uusiminen ja rakennuksen vaipan lämmöneristyksen lisääminen. Lisäksi energiatodistuksen avulla halutaan ohjata ihmisiä panostamaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

Julkisissa rakennuksissa energiatodistuksen tulee olla yleisesti nähtävillä

Todistuksen laatija toimittaa valmiit energiatodistukset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylläpitämään energiatodistusrekisteriin. ARA toimii myös lakia valvovana viranomaisena ja voi kehottaa rakennuksen omistajaa myynti- tai vuokraustilanteessa hankkimaan rakennukselle energiatodistuksen.

Jos omistaja ei kehotuksesta ja varoituksesta huolimatta hanki energiatodistusta, ARA tekee omistajaa velvoittavan käskypäätöksen, jota voidaan tehostaa uhkasakolla. Omistaja välttyy uhkasakolta hankkimalla energiatodistuksen. Tätä kirjoitusta kirjoitettaessa (12/2022) ARA on asettanut ensimmäiset uhkasakot koskien puuttuvaa energiatodistusta.

Pian voit tilata energiatodistuksen netistä

Tutustu myös näihin artikkeleihimme

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus muuttuu todella konkreettiseksi asiaksi monelle 2023 vuoden aikana.

Lue lisää
Hanki energiatodistus ajoissa

Hanki energiatodistus ajoissa

Lain mukaan energiatodistus pitää esittää asuntoa myytäessä ja vuokrattaessa. Kyse ei ole pelkästään turhasta paperinpalasta, sillä se tarjoaa myös

Lue lisää
EasyE on palvelu, jollaista Suomessa ei ole vielä ollut – näin se toimii

EasyE on palvelu, jollaista Suomessa ei ole vielä ollut –

EasyE:n taustalta löytyy korjausrakentamisen palveluihin erikoistunut konsulttitoimisto Planera, joka halusi tuoda markkinoille täysin uuden tyyppisen mallin energiatodistuksen hankkimiseen ja

Lue lisää