Hanki energiatodistus ajoissa

Lain mukaan energiatodistus pitää esittää asuntoa myytäessä ja vuokrattaessa. Kyse ei ole pelkästään turhasta paperinpalasta, sillä se tarjoaa myös kehitysehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseen.

Energiatodistus on vaadittu jo 1.6.2013 alkaen kaikista myytävistä ja vuokrattavista asuinrakennuksista muutamia erikseen määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Erityyppisissä rakennuksissa noudatettiin energiatodistusten suhteen eripituisia siirtymäaikoja, ja niistä viimeisimmätkin loppuivat vuoden 2017 aikana.

Energiatodistuksen pakollisuus asuntoa tai kiinteistöä myytäessä ja vuokrattaessa koskee niin yksityisiä myyjiä kuin yrityksiäkin. Energiatodistuksia ja niiden laatijoita valvoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, joka voi tarvittaessa tehdä rakennuksen omistajaa velvoittavan käskypäätöksen ja tehostaa sitä uhkasakolla.

Energiatodistuksen on tarkoitus hyödyttää erityisesti kiinteistöjen uusia asukkaita antamalla tietoa talon energiankulutuksen tasosta. Kun energian hinnat ovat korkeat, tällä voi monelle olla suurikin merkitys. Mukana on myös ympäristönäkökulma, joka nousee asumisessa koko ajan tärkeämpään rooliin.

Mikä energiatodistus on?

  • Energiatodistus on työkalu energiatehokkuuden vertailuun.
  • Se kertoo rakennuksen energialuokan, joka ilmoitetaan kirjaimilla A–G (A on energialuokista paras).
  • Energiatodistus on voimassa enintään 10 vuotta.
  • Energiatodistuksen saa laatia vain henkilö, jolla on siihen pätevyys.

Pientalossa energiatodistuksen hankkii omistaja, taloyhtiössä isännöitsijä

Kiinteistön tai asunnon myyjä tai vuokraaja vastaa energiatodistuksen toimittamisesta potentiaaliselle uudelle asukkaalle. Energiatodistuksen on oltava nähtävillä myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, ja se on luovutettava joko alkuperäisenä kappaleena tai jäljennöksenä ostajalle tai vuokralaiselle. Myös myynti-ilmoituksessa tulee mainita kohteen energialuokka.

Pientaloa myytäessä tai vuokrattaessa kohteen omistaja tilaa energiatodistuksen itse siihen pätevöityneeltä energiatodistusten laatijalta. Taloyhtiöissä puolestaan asunto-osakkeen omistaja pyytää energiatodistuksen isännöitsijältä. Energiatodistus laaditaan aina koko rakennukselle, joten isännöitsijän ei tarvitse teettää sitä erikseen joka asunnolle.

Energiatodistus tilataan sen laadintaan pätevöityneeltä ammattilaiselta

Kun tarvitset energiatodistuksen kiinteistöllesi, ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä energiatodistusten laatijaan. Hänellä on oltava tehtävään soveltuva tekniikan alan tutkinto tai sitä korvaava työkokemus, ja lisäksi hänen tulee olla pätevöitynyt energiatodistuksen laadintaan.

Osan energiatodistuksen laadintaan tarvittavista tiedoista todistuksen laatija saa talon piirustuksista ja muista asiakirjoista, mutta erittäin olennainen osa energiatodistuksen laadintaa on kohdekäynti. Siinä todistuksen laatija tarkastaa talon rakenteet ja järjestelmät sekä sen, että asiakirjoista saadut tiedot pitävät paikkansa. Kohdekäynti on tärkeä myös siksi, että sen pohjalta energiatodistuksen laatija voi tehdä toimenpide-ehdotuksia rakennuksen energiankäytön tehostamiseksi.

Näiden tietojen pohjalta energiatodistuksen laatija kokoaa energiatodistuksen, joka on rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava virallinen asiakirja.

Aina energiatodistusta ei tarvita

Energiatodistuksen vaatimukselle on muutamia poikkeuksia, joista ensimmäinen koskee vapaa-ajan asuntoja. Jos loma-asumiseen tarkoitettua asuinrakennusta ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen, sille ei tarvitse hankkia energiatodistusta.

Kerrosalaltaan alle 50 m2 rakennuksilta ei myöskään vaadita energiatodistusta. 

Ulosottotilanteissa myytäville kohteille energiatodistusta ei yleisesti ottaen laadita. Näissä tapauksissa todistuksen hankkii kohteen uusi omistaja, mikäli hän myy kohteen edelleen.

Energiatodistus voidaan myös laatia kevennetyn menettelyn mukaisesti silloin, kun kohde on arvoltaan vähäinen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kohteen arvo on alle 50 000 euroa ja kohteen vuokra on alle 350 euroa. Kevennettyä menettelyä voidaan noudattaa myös silloin, kun kohde myydään tai vuokrataan lähisukulaisten välillä tai kohteen myynnistä ei ilmoiteta julkisesti. Kevennetyssä menettelyssä energiatodistus laaditaan omalla lomakkeellaan, ja rakennuksen energiatehokkuutta kuvaa tunnus H.

Energiatodistus ei ole pelkästään pakollinen muodollisuus

Energiatodistuksen tarjoamat mahdollisuudet kannattaa hyödyntää muutenkin kuin vain välttämättömiltä osin. Usein energiatodistus tulee hankittua vasta asunnon myynti- tai vuokraustilannetta varten, mutta ennakoimalla siitä voi saada enemmänkin irti.

Energiatodistuksessa esitettyjen ehdotusten energiatehokkuuden parantamiseen ei tarvitse jäädä pelkästään asunnon seuraavan asukkaan toteutettaviksi, vaan voit myös itse hyötyä niistä jo asunnossa asuessasi. Parannusehdotuksia saattavat olla esimerkiksi lämmitysmuodon vaihtaminen, lisäeristäminen tai ikkunoiden vaihto. Kun otat neuvoista vaarin, voit säästää energiakustannuksissa ja nostaa asuntosi arvoa – samoin kuin sen energialuokkaa ennen myyntiä.

EasyE:ltä saat energiatodistuksen ennennäkemättömän helposti

EasyE on uudenlainen energiatodistuksiin erikoistunut palvelu, joka tuo yhteen energiatodistusten tilaajat ja laatijat. Verkkokaupan kautta voit tilata energiatodistuksen kohteeseesi helposti ja edullisella, kiinteällä hinnalla.

Näin tilaat energiatodistuksen:

  1. Syötä kiinteistön perustiedot.
  2. Skannaa ja lataa tarvittavat aineistot.
  3. Täytä mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.
  4. Energiatodistuksen laatija sopii kanssasi kohdekäynnistä.
  5. Vastaanota valmis energiatodistus sähköpostiisi.

Pian voit tilata energiatodistuksen netistä

Tutustu myös näihin artikkeleihimme

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus muuttuu todella konkreettiseksi asiaksi monelle 2023 vuoden aikana.

Lue lisää
Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden. Se on laskennallinen tapa ilmaista rakennuksen suorituskyky eli se, miten paljon energiaa rakennus kuluttaa.

Lue lisää
EasyE on palvelu, jollaista Suomessa ei ole vielä ollut – näin se toimii

EasyE on palvelu, jollaista Suomessa ei ole vielä ollut –

EasyE:n taustalta löytyy korjausrakentamisen palveluihin erikoistunut konsulttitoimisto Planera, joka halusi tuoda markkinoille täysin uuden tyyppisen mallin energiatodistuksen hankkimiseen ja

Lue lisää