EasyE on palvelu, jollaista Suomessa ei ole vielä ollut – näin se toimii

EasyE:n taustalta löytyy korjausrakentamisen palveluihin erikoistunut konsulttitoimisto Planera, joka halusi tuoda markkinoille täysin uuden tyyppisen mallin energiatodistuksen hankkimiseen ja laatimiseen.

2000-luvulla rakennusten energiatehokkuuteen on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, mikä on erittäin hyvä asia. Tämän edistämiseksi vuonna 2013 voimaan tuli laki, jonka mukaan rakennuksille on hankittava energiatodistus. Energiatodistus on voimassa maksimissaan 10 vuotta ja sen hankkimisesta vastaa rakennuksen omistaja. Energiatodistuksen voi laatia vain siihen pätevöitynyt laatija. 

Energiatodistus perustuu rakennuksen sekä sen teknisten järjestelmien ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Todistuksessa ilmoitetaan:

 • toteutunut kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus
 • laskennalliseen kulutukseen perustuvat energiatehokkuusluokka ja energiatehokkuusluku eli E-luku
 • ammattilaisen suositukset rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen.

Haasteet energiatodistusten hankkimisessa

Aiemmin rakennusten omistajien on täytynyt etsiä itse pätevä energiatodistusten laatija omalta alueeltaan, mikä on voinut vaatia soittelua useampaankin paikkaan ennen kuin sopiva ammattilainen on löytynyt. 

Toisaalta energiatodistusten hankkimista ja niiden laatijoiden vertailemisesta on vaikeuttanut palvelun laaja hintahaarukka. Hinnat eivät ole useinkaan olleet läpinäkyvästi esillä, vaan ne on pitänyt tarkistaa erikseen jokaiselta palveluntarjoajalta kilpailuttamalla.

Myös energiatodistusten laatiminen on ollut aiemmin työlästä. Markkinoilta löytyvät työkalut todistusten laadinnan tueksi ovat olleet joko käytettävyydeltään hankalia tai turhankin monimutkaisia tähän tarkoitukseen. Lisäksi niistä on usein puuttunut käyttäjää ohjaava punainen lanka, jotta laskenta olisi suoraviivaista ja tehokasta. 

EasyE ratkaisee kerralla kaikki nämä haasteet:

 • EasyE tuo markkinoille modernin ja helppokäyttöisen työkalun energiatodistusten laatimiseen pätevyyden omaavien ammattilaisten käyttöön.
 • Palvelu tuo helpon ja nykyaikaisen ratkaisun siihen, miten energiatodistusta tarvitsevat asiakkaat ja energiatodistusten laatijat löytävät toisensa. 
 • Energiatodistukset ovat aina kiinteähintaisia, joten asiakkaat pystyvät ennakoimaan kulunsa. Koska koko energiatodistuksen hankkimisprosessi on tehokkaampi, todistus on myös hinnaltaan edullisempi.

EasyE helpottaa sekä energiatodistusten laatijoiden että tilaajien arkea

Palvelu toimii alustamallilla, joka yhdistää energiatodistusta tarvitsevat rakennusten omistajat ja pätevöityneet energiatodistusten laatijat. 

EasyE:n verkkosivujen kautta rakennusten omistajat tavoittavat helposti palvelussa mukana olevat ammattilaiset, ja energiatodistuksen tilaaminen onnistuu nopeasti – kuin minkä tahansa muunkin tuotteen tilaaminen verkkokaupasta nykypäivänä.

EasyE:n palvelu myös nopeuttaa, suoraviivaistaa ja helpottaa energiatodistusten laatijoiden työtä. Energiatodistusten laatijoille palvelussa on oma portaali, josta löytyy EasyE-laskentasovellus sekä tilausten työjono. Palvelun avulla energiatodistusten tekemiseen vaadittava aika puolittuu, jolloin energiatodistusten laatijat pystyvät tekemään enemmän todistuksia lyhyemmässä ajassa.

Näin EasyE toimii

Kun pätevöitynyt energiatodistusten laatija haluaa tehostaa työtään ja laajentaa asiakaskuntaansa, EasyE tarjoaa siihen loistavat mahdollisuudet: 

 • Käytössä on markkinoiden nopein energiatodistusten laskentasovellus, jossa kaikki automatisoitavissa oleva on automatisoitu.
 • Energiatodistusten laatija saa itselleen valmista työkantaa valitsemallaan toiminta-alueella.
 • Tarjouspyyntöihin vastaamisen ja tilausten odottamisen sijaan hän voi ottaa työn alle todistuksia sovelluksesta löytyvän alueellisen työjonon kautta.
 • EasyE hoitaa palvelun markkinoinnin ja myynnin, joten energiatodistusten laatija voi keskittyä laskutettavan työn tekemiseen.

Rakennuksen omistaja puolestaan voi tilata energiatodistuksen suoraan netistä. Hänen tarvitsee vain: 

 • syöttää asunnon tai kiinteistön perustiedot
 • skannata ja ladata tarvittavat aineistot
 • täyttää mahdolliset lisätiedot ja tarkennukset.

Tämän jälkeen energiatodistuksen laatija ottaa tilaajaan yhteyttä tarkennuksia varten, sopii kohdekäynnistä ja varmistaa suunnitelmatilanteen. Lopuksi asiakas saa valmiin energiatodistuksen sähköpostiinsa ja se ladataan myös ARAn energiatodistusrekisteriin.