Energiatodistusten laskelmien pohjatietojen säilyttäminen on laatijan vastuulla

Energiatodistuksiin liittyvästä lainsäädännön valmistelusta, kehittämisestä ja toimeenpanon seurannasta huolehtii ympäristöministeriö. Laki rakennuksen energiatodistuksesta sisältää säädökset, joissa määritellään:

  • miten energiatodistus laaditaan, käytetään, ja sen voimassaoloaika
  • mitä energiatodistus pitää sisällään
  • kuka voi laatia todistuksen ja ylipäänsä harjoittaa alaa elinkeinona
  • miten valvonta, tietojen käsittely, säilytys ja luovuttaminen tulee järjestää
  • ja mitkä ovat seuraukset, jos sääntöjä ei noudata.

Energiatodistusten laadinnan ja käytön valvonta on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tehtävä. Se ylläpitää rekisteriä energiatodistusten laatijoista ja tehdyistä todistuksista. ARA valvoo, että todistusten laatijat toimivat lain mukaisesti.

Valvonta energiatodistuksen lainmukaisuudesta

Rakennuksen energiatehokkuus ja energian kulutus ilmenevät energiatodistuksesta.

Todistuksen tiedon pohjana ovat vakioituihin lähtötietoihin perustuvat laskelmat. Ne perustuvat rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä kerättyihin taustatietoihin joita ovat esimerkiksi rakennuksen osien pinta-alat, lämmitysjärjestelmä, ilmanvaihto sekä eristysarvot.

Jotta laskelmat ovat luotettavia ja energiatodistus antaa oikean kuvan tilanteesta, tulee pohjatietojen olla tarkkoja. On tärkeää tallentaa ja säilyttää nämä tiedot huolellisesti.

Laatijalle pohjatietojen säilyttäminen helposti löydettävässä muodossa on ensiarvoisen tärkeää, sillä energiatodistukset ovat valvonnan piirissä. ARA tarkistaa tietyn osan tehdyistä energiatodistuksista. Tässä huomioidaan nimenomaan taustatiedot, energiamäärien määrittäminen sekä energian säästösuositukset, ovatko ne oikein laadittuja.

Laki edellyttää, että valmisteluasiakirjat, laskelmat ja muut todistuksen tekoa varten hankitut tiedot ja havainnot sekä valmiit energiatodistukset tulee säilyttää vähintään 12 vuotta.

Huomioitavaa on, että taustatietojen säilytysvastuu on nimenomaan laatijalla, ei kohteen omistajalla tai energiatodistuksen tilaajalla.

Laadukas tietojen säilyttäminen turvaa oman työn

Lain mukaan, mikäli laatija toimii vastoin asetettuja säädöksiä esimerkiksi tietojen arkistoinnissa ja säilyttämisessä, hän voi saada varoituksen ja mikäli toimintaa ei korjata, voidaan antaa todistusten laatimiskielto, jopa uhkasakko. 

Kun energiatodistuksen pohjatiedoille ja asiakirjoille on selkeä säilytysjärjestelmä, helpottaa ja turvaa se laatijan työtä. Kun materiaalit ovat varmassa tallessa yhdessä paikassa, voidaan tarvittaessa helposti todeta laskelmien oikeellisuus.

Pohjatiedon tallessa pitäminen ja helppo löydettävyys on etu myös kohteen omistajalle. Mikäli rakennukseen tehdään energiatehokkuuden parannuksia, ovat aiemmat pohjatiedot tallessa ja voidaan osoittaa laskennalliset muutokset.

Näin EasyE helpottaa tietojen tallessa pitämistä

EasyE mahdollistaa sen, että kaikki lain vaatimat tiedot ovat tallessa ja se on helposti todennettavissa. Se sisältää muun muassa pinta-alan piirrostyökalun, johon voi tallentaa käytetyt pohjakuvat. Palveluun voi ladata myös kaikki kohteesta paikan päällä otetut kuvat, tarkastusraportit sekä muut laatijan materiaalit projektikohtaisesti.

Näin laatijan ei tarvitse erikseen talletella kerättyjä tietoja omiin tiedostoihin tai luoda omia taulukkosysteemejä, vaan alustalla kaikki on helposti käytettävissä. Mikä tärkeintä, ne ovat varmassa tallessa vähintään sen 12 vuotta. 

Pian voit tilata energiatodistuksen netistä.

Tutustu myös näihin artikkeleihimme

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus – miksi sellainen pitää olla?

Energiatodistus muuttuu todella konkreettiseksi asiaksi monelle 2023 vuoden aikana.

Lue lisää
Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus – mikä se on ja mihin sitä tarvitaan

Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden. Se on laskennallinen tapa ilmaista rakennuksen suorituskyky eli se, miten paljon energiaa rakennus kuluttaa.

Lue lisää
Hanki energiatodistus ajoissa

Hanki energiatodistus ajoissa

Lain mukaan energiatodistus pitää esittää asuntoa myytäessä ja vuokrattaessa. Kyse ei ole pelkästään turhasta paperinpalasta, sillä se tarjoaa myös

Lue lisää