Kasvata liiketoimintaasi EasyE:n avulla

Liikevaihdon kasvattaminen sekä kannattavuuden parantaminen. Siinä on yksinkertaistettuna perusainekset lähes minkä tahansa liiketoiminnan menestykseen. 

Energiatodistusten laatimisessa suurin kustannus on työhön kuluva aika, joten sen tehostaminen on merkittävä osa kannattavuuden parantamista. Energiatodistusten laadinta perustuu pitkälti tekijän ammattitaitoon ja alan tuntemukseen. Asiantuntijuuden lisäksi tehokkaat laadinnan työkalut tuovat työhön nopeutta ja vähentävät turhia työvaiheita. 

Kannattavuuden parantamisen lisäksi laadittavien energiatodistusten määrän lisääminen näkyy positiivisesti kassan saldossa. Kun aikaa säästyy todistusten tekemisestä ja saadaan paremmin katetta per tehtävä todistus, jää myös aikaa ottaa vastaan uusia tilauksia. Omien myynti- ja markkinointitoimien sijaan voit hyödyntää  EasyE:n verkkokaupan valmista tilauskantaa.

Ajankäytön tehostaminen mahdollistaa paremman kannattavuuden

Energiatodistusten laatimisessa aikaa vaativat muun muassa

  • asiakaspalvelu kuten asiakkaan tiedusteluihin vastaaminen ja tilauksen vastaanottaminen, taustaselvitykset
  • kohdekäynnin tekeminen
  • lopullinen laadintavaihe laskemisineen ja tietojen syöttämisineen. 

Kohdekäynti on oleellinen osa energiatodistuksen tekoa. Vaikka kohdekäynnin tehtävä on antaa laatijalle tarvittavat tiedot todistuksen laadintaa varten, sen antaa myös rakennuksen omistajalle mahdollisuuden kuulla ammattilaisen vinkkejä energiatehokkuuteen vaikuttamisesta. Kohdekäynnin kestoon vaikuttaa moni tekijä alkaen sijainnista ja matkaan kuluvasta ajasta, kohteen koosta ja niin edelleen, joten sen osalta käynnit ovat yksilöllisiä. 

Varsinaisen energiatodistuksen laatimiseen kuluvaa aikaa on kuitenkin mahdollista vakioida ja pienentää merkittävästi. Mitä vähemmän vaihe sisältää manuaalista työtä, tietojen etsintää ja monien eri ohjelmien tai laskureiden käyttämistä, sitä sujuvampaa tekeminen on. Kannattaa siis panostaa laadukkaaseen laadintaohjelmistoon. 

EasyE-ohjelman valmiit tiedonhaun ja siirron rajapinnat, laitetietokannat, automaatiot ja laskurit auttavat yksinkertaisesti tekemään työtä sujuvammin ja tehokkaammin. Koska EasyE-ohjelma toimii kätevästi myös esimerkiksi tabletilla, voi joitakin laadintavaiheen merkintöjä tehdä jo kohdekäynnin aikana, mikä nopeuttaa todistuksen tekoa entisestään.

Työaikaan liittyvien säästöjen lisäksi EasyE:n etu on edullisuus, etkä tarvitse sen rinnalle muita ohjelmia. Lisäksi kuukausittainen lisenssimaksu mahdollistaa rajattoman määrän todistuksia. Mitä useamman todistuksen teet, sitä pienempi ohjelmiston kulu on per tehty todistus.

Energiatodistuksen tilaajalle etuna on nopeammin valmistuva energiatodistus. Moni havahtuu dokumentin tarpeellisuuteen siinä vaiheessa, kun sen olisi pitänyt olla jo, joten nopeasta toimitusvalmiudesta on hyötyä.

Verkkokauppa tuo vaivattomasti uusia asiakkaita

Mitä vähemmän aikaa kuluu yhteen todistukseen, sitä enemmän voit lisätä niiden määrää ja näin lisätä laskutettavaa työtä.

EasyE-verkkokauppa on omakotitalon omistajille ja taloyhtiöiden isännöitsijöille suunnattu palvelu, jonka ideana on tehdä energiatodistuksen tilaamisesta yhtä helppoa kuin minkä tahansa muun tuotteen. Ei sopivan laatijan etsintää, ei hintakyselyitä – vain tilaus ja oman alueen laatija ottaa tilaajaan yhteyttä. 

Laatijalle verkkokauppa mahdollistaa uudet asiakkaat omalta alueelta ilman muuta vaivaa kuin tilauksen poimiminen tilauskannasta. Sinun ei tarvitse käyttää aikaa palveluiden markkinointiin tai vastata hintatiedusteluihin, joten verkkokauppa vähentää tilauksiin liittyvää taustatyötä.

Verkkokaupan etu on vaivattomuus niin tilaajalle kuin laatijalle. Sen kautta voi ladata tilaukseen tarvittavat dokumentit ja laatija saa ne käyttöönsä. Kiinteä hinta on ostajalle selkeä ja vähentää hintatiedusteluita.

EasyE:n energiatodistusten laadintaohjelma parantaa työn kustannustehokkuutta ja verkkokauppa mahdollistaa uudet asiakkaat ilman omaa myyntityötä. EasyE palvelee sekä isompien yritysten tarpeita että sivutoimisesti energiatodistuksia laativia ammattilaisia. 

Miten pääset alkuun?

  1. Tutustu EasyE-ohjelmistoon ja tilaa maksuttomat demotunnukset täältä.
  2. Voit myös suoraan tilata maksullisen lisenssin käyttöösi ja aloittaa energiatodistusten laatimisen.
  3. Jos haluat myös lisää asiakkaita, ota yhteyttä ja pääset hyödyntämään verkkokaupan tilauksia: info@easye.fi, puh. 010 340 9150