Energiatodistus – välttämätön paha vai jotain muutakin?

Koska laki vaatii hankkimaan rakennukselle energiatodistuksen, sitä on helppo ajatella pakollisena pahana. Energiatodistus tuo kuitenkin myös mahdollisuuksia, joiden kautta voit saavuttaa tärkeitä hyötyjä.

On totta, että energiatodistus on monissa tilanteissa välttämätön. Lain mukaan tarvitset rakennukselle voimassa olevan energiatodistuksen seuraavissa tapauksissa:

  • kun myyt tai vuokraat asuntoa tai kiinteistöä
  • kun haet rakennuslupaa.

Poikkeuksen sääntöön tekevät rakennukset, jotka ovat kerrosalaltaan alle 50 m2 tai tarkoitettu loma-asumiseen. Tarkemman listauksen siitä, milloin energiatodistus tarvitaan ja milloin ei, voit lukea Motivan sivuilta

Kannattaa kuitenkin suunnata huomio ennen kaikkea energiatodistuksen tuomiin mahdollisuuksiin. Energiatodistus on tärkeä työkalu rakennuksen energiatehokkuuden parantamisessa, josta taas seuraa monia hyödyllisiä asioita. 

1. Ohjenuora rakennuksen parannustoimenpiteiden suunnitteluun

Energiatodistuksen ohessa tilaaja saa aina samalla todistuksen laatijalta ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen. Jos suunnitelmissasi on tehdä kiinteistöön peruskorjausta tai muuta remonttia, nämä asiantuntijan ehdotukset ovat erinomainen pohja parannusten suunnitteluun.

Ehdotettuja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lämmöneristyksen lisääminen, ikkunoiden ja ovien uusiminen tai lämmitysmuodon muuttaminen nykyaikaisemmaksi. Energiatodistuksessa esitetään myös ehdotettujen toimenpiteiden laskennallinen vaikutus energiatehokkuuslukuun eli E-lukuun, jotta hahmotat, kuinka suuri hyöty niillä on saavutettavissa.

2. Säästöjen aikaansaaminen

Kun toteutat energiatodistuksessa ehdotettuja parannuksia, teet rakennuksestasi energiatehokkaamman. Energian hinnat ovat nousseet viime aikoina poikkeuksellisen korkeiksi, joten energiatehokkuuden aikaansaama säästö lämmityskuluissa on aiempaa tuntuvampi. 

Energiatodistus on siis käytännössä myös ohjeistus siihen, miten kyseisessä rakennuksessa pystytään parhaiten säästämään rahaa lämmityskustannuksissa. Jokainen rakennus on erilainen, joten samat toimenpiteet eivät joka kohteessa tuo yhtä hyviä säästöjä. Energiatodistus sen sijaan antaa kohteen yksilöllisiin ominaisuuksiin perustuvat ehdotukset. 

3. Pyrkimys ympäristöystävällisyyteen

Ympäristönäkökulma nousee asumisessa koko ajan tärkeämpään rooliin, ja energiatodistuksen hankkiminen on hyvä tapa löytää keinoja vähentää lämmityksen aiheuttamia päästöjä. 

Energiatodistuksessa ehdotetut rakennuksen energiatehokkuutta lisäävät muutokset vähentävät lämmitysenergian tarvetta ja sitä kautta lämmityksestä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Joskus kohtuullisen pienelläkin panostuksella voidaan saada aikaan tuntuva ero rakennuksen hiilijalanjäljessä.

Toimenpide-ehdotuksiin saattaa myös sisältyä esimerkiksi siirtyminen ympäristöystävällisempään lämmitysmuotoon, kuten kaukolämpöön, aurinkolämpöön tai maalämpöön. Öljy- tai sähkölämmitykseen verrattuna ne ovat huomattavasti ekologisempia vaihtoehtoja.

4. Asunnon arvon nostaminen energialuokan nostamisen kautta

Kun rakennuksen energiatehokkuus paranee energiatodistuksessa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamisen kautta, todistus voi olla järkevää päivittää jo aiemminkin kuin lain edellyttämällä 10 vuoden aikavälillä. Korjausten myötä energialuokka on todennäköisesti parempi kuin aiemmin.

Asuntoa tai kiinteistöä myydessäsi parempi energialuokka on myyntivaltti, joka varmasti lisää ostajien kiinnostusta. Se vaikuttaa myös kohteen arvoon, joten on hyvin mahdollista, että saat parannuksiin panostamasi rahat korkojen kanssa takaisin myydessäsi asunnon eteenpäin. 

5. Rakennusten energiatehokkuuden vertailumahdollisuus

Asuntoa tai kiinteistöä ostavalle energiatodistus kertoo siitä, millainen rakennus on energiankulutukseltaan ja ympäristöystävällisyydeltään. Kun tarjolla olevista kohteista on saatavilla energiatodistukset, ostaja pystyy myös näiltä osin vertailemaan kohteita luotettavasti keskenään. 

Vaikka rakennukset olisivat kooltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia ja niissä olisi erilaiset lämmitysmuodot, energiatodistuksessa ilmoitettu E-luku mahdollistaa objektiivisen vertailun. Tämä on tärkeää, sillä moni kiinnittää nykyään erityistä huomiota energiatehokkuuteen, oli sitten kyse pesukoneen, auton tai kodin hankinnasta.  

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta, mutta mikään pakko ei ole lykätä niin pitkään uuden todistuksen hankkimista. Voit tilata energiatodistuksen milloin vain, kun haluat sen hyödyt käyttöösi.