Energiatodistuksen toimenpidesuositukset – kannattavatko ne ja nostavatko ne omakotitalon arvoa?

Rakennuksen energiatehokkuus on varmasti seikka, johon tänä päivänä kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Halutaan vaikuttaa sen avulla omaan hiilijalanjälkeen sekä säästää energiakustannuksissa. Tästä näkökulmasta rakennuksen energialuokalla voi siis olla merkitystä talon arvoon.

Olemassa oleville omakotitaloille energiatodistus on pakollinen hankinta silloin, kun asuntoa myydään tai vuokrataan. Näissä tilanteissa energiatodistus antaa ostajalle tai vuokraajalle selkeän ja vertailukelpoisen kuvan rakennuksen energiatehokkuudesta. Tärkeää on osata erottaa rakennuksen laskennallinen energiatehokkuus asumisen energiankulutuksesta. 

Laskennallinen energiatehokkuus ilmaistaan E-luvulla. Se tarkoittaa rakennuksen ominaisuuksien, kuten rakenteiden tai esimerkiksi ilmastoinnin ja lämmitysmuodon kykyä toimia energiatehokkaasti ja ympäristön kannalta kestävästi. Rakennuksen energiatehokkuuteen voi vaikuttaa vain tekemällä remontteja tai muutostöitä, jotka vaikuttavat näihin rakennuksen ominaisuuksiin.

Asumisen energiankulutus sitä vastoin on riippuvainen asukkaiden tavoista käyttää energiaa. Siihen vaikuttavat esimerkiksi sähkösaunan lämmitys, kuuman veden käyttö tai kuinka paljon kotona ylipäätään ollaan ja käytetään sähkölaitteita. Tähän energiankulutukseen voi vaikuttaa päivittäisillä valinnoilla. 

Toimenpidesuositukset antavat tietoa muutostarpeista

Energiatodistuksen voi hankkia myös vaikka ei olisi aikeissa myydä kiinteistöä. Se kannattaa, kun haluat ymmärtää paremmin talon energiatehokkuuteen vaikuttavia seikkoja ja kuinka voit parantaa niitä. 

Energiatodistus sisältää energiatehokkuuden parannusehdotukset. Se tarkoittaa sitä, että todistukseen on kirjattu remontti- ja muita toimenpiteitä, joilla on suora vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Tällaisia ehdotuksia voivat olla esimerkiksi eristeiden lisääminen, ilmalämpöpumpun hankinta tai ikkunoiden vaihto. Toimenpiteiden toteuttaminen näkyy suoraan energiakulujen pienentymisenä ja on positiivinen teko ympäristön kannalta.  

Energiatodistukseen kirjataan, mikä on toimenpiteiden vaikutus E-lukuun eli talon energialuokkaan:

  • nyt rakennusmääräysten mukaan rakennettavat uudet omakotitalot ovat A-B -energialuokassa
  • aiemmin rakennetut uudemmat talot ovat yleensä C-D -luokassa
  • vanhemmat talot ovat yleensä energialuokassa E-G.

Mitkä toimenpiteet kannattaa tehdä?

Keskeistä toimenpide-ehdotuksissa on, että niiden tulee olla myös taloudellisesti kannattavia. Eli energiaremonttiin käytetyn rahan tulee maksaa itsensä takaisin sekä jopa parantaa talon jälleenmyyntiarvoa. 

Välttämättä pelkästään energialuokan takia remontteja ei kannata tehdä, vaan kannattaa huomioida muutostarpeet jonkin toisen tulevan remontin yhteydessä. Suhteuta remontin kustannukset saatavaan hyötyyn, kuten asumismukavuuden parantumiseen, energiasäästöihin ja talon arvonnousuun.

Jos haluat parantaa talosi energiatehokkuutta, antaa energiatodistus ja ammattitaitoinen laatija sinulle hyvät pohjatiedot suunnitelmien tueksi. Helpointa on tietenkin toteuttaa toimenpiteet, jotka eivät vaadi suuria resursseja. Isommat muutostyöt voit jaksottaa useammalle vuodelle, jotta ne eivät rasita taloutta liikaa.

Toimenpiteiden vaikutus talon arvoon on tapauskohtaista

Viime aikoina energian hinta on varmasti havahduttanut monet omakotitalojen asukkaat energiatehokkuuteen. Tietoisuuden lisääntyessä talojen energialuokka luultavasti tulee nostamaan yhä merkitystään. 

Energiatodistus mahdollistaa suoran vertailun eri talojen välillä samassa ikäryhmässä. Tällöin E-luku voi olla yksi ostamisen kriteeri yhdessä muiden taloon liittyvien seikkojen kanssa. Kun vertailet oman talon energialuokkaa muihin, huomioi, että teet vertailua muiden samantyyppisten ja vastaavan ikäisten talojen kesken. 

Kun arvioidaan energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteutusta, on yksi kriteeri kustannustehokkuus. Mitä kalliimmasta remontista on kyse, sitä tarkemmin tulee arvioida sen hyötysuhde ja elinkaari. Itsessään jo talon peruskuntoon vaikuttavat remontit voivat parantaa talon jälleenmyyntiarvoa, vaikka ei puhuttaisi edes energiatehokkuudesta. 

Talon arvoon vaikuttavat monet tekijät sijainnista alkaen. On siis mahdoton yleistää, minkä verran energialuokan korotukset talon arvoon vaikuttavat. Hyvin huollettu ja ylläpidetty rakennus on kuitenkin todennäköisesti aina ostajan silmissä arvokkaampi kuin huoltamaton. Asumisen mukavuutta tuovat ja energiakuluja säästävät ratkaisut ovat osa kestävää omakotitaloasumista.