Energiatodistuksen laatu nostaa sen arvoa

Laadukas energiatodistus on arvokas tietolähde niin taloyhtiölle kuin omakotitalon omistajalle sekä rakennuksen tai asunnon tulevalle ostajalle.

Energiatodistuksen laatuun vaikuttaa 

  • tietojen oikeellisuus
  • sen tarjoama ymmärrys ja keinot kustannustehokkaaseen energiansäästöön
  • laatijan asiantuntijuuden hyödyntäminen.

Energiatodistuksen arvo muodostuu siitä, mitä hyötyjä se tilaajalle tarjoaa rakennuksen  huoltosuunnitelman tekoon, energiansäästöön tai sen tarjoamissa tiedoissa potentiaaliselle ostajalle.  

Energiatodistus ostopäätöksen tukena

Yleensä varsinkin omakotitaloissa energiatodistus hankitaan vasta siinä vaiheessa, kun taloa ollaan myymässä. Silloin todistuksen arvo painottuu siihen, mitä se kertoo ostajalle talosta. Mitä laadukkaampi ja informatiivisempi todistus on, sitä vakuuttavampi se on ja lisää ostopäätöksen turvallisuutta. Talon hankinta on kuitenkin iso päätös, jossa eri riskitekijöitä punnitaan tarkasti. 

Energiatehokkuus voi hyvinkin olla yksi tulevaisuuden talonostajan tärkeimpiä kriteerejä. Monille talo ja sen arvo muodostaa ison osan omaisuudesta. Silloin talon jälleenmyyntiarvon säilyttäminen on tärkeää. Suosituilla asuinalueilla myös energialuokka voi olla arvoon vaikuttava tekijä. 

Vaikka talo ei ostohetkellä olisi ikäänsä nähden parhaassa energialuokassa, helpottaa ostajan päätöstä jos hän näkee, mitä keinoja parannuksiin on käytettävissä.

Energiatodistuksen avulla ostaja voi tarkastella 

  • kuinka isoja muutoksia tarvitaan
  • arvioida niiden kustannuksia
  • tehdä vertailua muihin kohteisiin. 

Myyntihetkellä energiatodistuksella voidaan vaikuttaa siihen, millainen mielikuva talosta ostajalle jää. Sen sijaan, että todistuksessa kerrotaan vain välttämätön, sillä voi antaa kokonaisvaltaisemman kuvan talosta. Talon omistajalle tai tulevalle ostajalle arvoa syntyy laittamalla todistukseen lisätietoa rakennuksen energiaominaisuuksista ja  ympäristön kannalta olennaisista seikoista. 

Oikeanlaiset työkalut laadukkaan toteutuksen tueksi

EasyE-työkalun tärkein tavoite on helpottaa ja nopeuttaa energiatodistusten laatijoiden työtä. Sen sisältämät laskurit, automaatiot ja tiedonhaun rajapinnat vähentävät manuaalisen työn määrää. Se tarkoittaa, että virheiden mahdollisuus vähenee ja aikaa jää enemmän keskittyä todistuksen arvoa lisääviin muihin tekijöihin kuten kohdekäyntiin.

Kohdekäynti on iso osa energiatodistuksen laadintaa. Omakotitalon omistajalle tai taloyhtiön isännöitsijälle laatijan kanssa keskustelu voi olla jo hyvin arvokas kokemus, joka antaa uutta tietoa ja ymmärrystä rakennuksesta ja sen kunnosta. Vaikka asioita kirjataan todistukseen, on aina eri asia käydä niitä myös suullisesti läpi. 

Viime ajat ovat opettaneet, ettei edullinen energia ole itsestäänselvyys. Sen myötä moni rakennuksen omistaja on varmasti herännyt pohtimaan, mikä kaikki energiankulutukseen vaikuttaa. Päivittäisiin arjen valintoihin on helppo vaikuttaa, mutta tietämys talon rakenteiden ominaisuuksista ja niiden merkityksestä energiankulutuksessa on varmasti monelle uutta asiaa.

Kohdekäynnin aikana kiinteistön omistajalla on mahdollisuus kysyä asioita, joita hänellä ei muuten välttämättä olisi tilaisuus keneltäkään kysyä. Se voi auttaa näkemään rakennuksessa sellaisia puolia, joita ei aiemmin ole ottanut energiankulutuksen kannalta huomioon.

Laadukas energiatodistusten laadintaohjelma säästää aikaasi 

  • monen eri ohjelman käytöstä 
  • dokumenttien ja tiedon hakemisesta
  • laskemisesta
  • manuaaliselta tietojen syöttämisestä.

Sen myötä voit panostaa vielä enemmän oman asiantuntijuuden hyödyntämiseen rakennuksen energia- ja ympäristöominaisuuksien huomioimisessa.